Вступ на основі. Рівні Національної рамки кваліфікацій (НРК)


Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2023 № 276, пункт 5 розділу І
та
Порядок прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2023 році, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2023 № 277, пункт 5 розділу І

Вступ на основі (основа вступу) – раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень або освітній ступінь та відповідний рівень Національної рамки кваліфікацій (далі – НРК), на основі якого здійснюється вступ для здобуття ступеня вищої освіти: