ПОШУК КОНКУРСНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Введіть ключові слова для пошуку конкурсної пропозиції: освітній ступінь, спеціальність, спеціалізацію, регіон або назву закладу
Наприклад: «бакалавр психологія київ», «магістр стоматологія одеса», «бакалавр філологія львів»
Звертаємо увагу, що інформація щодо конкурсних пропозицій є частково неактуальною у зв’язку з новими вимогами Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти та Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році. Заклади вищої та фахової передвищої освіти до початку прийому заяв на вступ внесуть в ЄДЕБО відповідні зміни до конкурсних пропозицій, у тому числі щодо строків подання заяв.
До оновлення цієї інформації на нашому сайті пропонуємо ознайомлюватись з актуальними Правилами прийому до закладу освіти в 2022 році на сайтах відповідних закладів.
Обов'язкові поля для пошуку
Набір і підготовка за спеціальністю
проводиться за освітнім ступенем МАГІСТР

Додаткові поля для пошуку