ПОШУК КОНКУРСНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Введіть ключові слова для пошуку конкурсної пропозиції: освітній ступінь, спеціальність, спеціалізацію, регіон або назву закладу
Наприклад: «бакалавр психологія київ», «магістр стоматологія одеса», «бакалавр філологія львів»
Звертаємо увагу, що інформацію щодо конкурсних пропозицій актуалізовано закладами освіти у відповідності до вимог Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році та Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році.
Обов'язкові поля для пошуку
Набір і підготовка за спеціальністю
проводиться за освітнім ступенем МАГІСТР

Додаткові поля для пошуку